תעודות וחוות דעת

תעודת פטנט

 

תעודת פטנט מטעם ארה"ב

 

אישור פטנט ארצות הברית

 

מכתב הכרה הראל

 

מכתב הכרה מנורה

 

undefined

 

undefined

 

undefined